เสื้อหด มั้ย?
09/08/2018

เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติ มีโอกาสหดตัวได้ จากปัจจัย หลายอย่าง ค่ะ อุณหภูมิของน้ำในการซักผ้า, การอบ, แนวในการตาก, การรีด ฯลฯ การพิมพ์งานเมื่อฝนตกและเสื้อชื้น เมื่อเสื้อโดนความร้อนมาก ๆ ก็จะเกิดการหดตัว การดูแลรักษาเสื้อ มีผลต่อการหด ค่ะ โดยมาตรฐานสากล ที่สามารถยอมรับได้ +/- ไม่เกิน 5% เสื้อกิลแดนผ่านกระบวนการพรีชรังค์ ทำให้การหดน้อยกว่าปกติค่ะ