เคยได้ยินเรื่องเบอร์ด้าย 32 บ้าง 20 บ้าง ต่างกับ gsm อย่างไร
09/08/2018

เมืองไทยใช้วิธีบอกเส้นด้าย โดยเบอร์เลขน้อย จะมีน้ำหนักมากกว่า ทำนองเหมือนน้ำหนักเท่ากัน ด้ายเบอร์ 20 ก็สั้นกว่าด้ายเบอร์ 32 แต่เราคิดว่าไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่เพราะ หากโรงทอผ้า ทอห่างๆ ผ้าก็จะบาง และ หดมากเมื่อซักทั้งๆที่ใช้เบอร์ต่ำๆ บอกน้ำหนักชัวร์สุดค่ะ