สั่งเสื้อผิด รุ่น ขอเปลี่ยนได้ มั้ย?
09/08/2018

ลูกค้าสามารถส่งเสื้อกลับมาเปลี่ยนได้ภายใน 3 วัน ค่ะ โดยทางเราขอเช็คสภาพเสื้อ ดี ปกติ ไม่เปื้อน และสามารถนำไปขายได้ ก่อนยืนยันกลับไปค่ะ