ทรงเสื้อเป็น แบบไหน?
09/08/2018

เสื้อยืดคอกลมปกติ ทรงเสื้อเป็นแบบทอถุง หรือ เรียกว่าบอดีไซส์ ไม่มีตะเข็บด้านข้างเสื้อที่จำเป็นต้องมีตะเข็บข้างคือเสื้อทรงผู้หญิง ที่จะเว้าเอวเข้าค่ะ