การชำระเงิน?
09/08/2018

เมื่อได้รับการสรุปยอดเพื่อยืนยันการสั่งซื้อแล้ว

สามารถเลือกชำระได้ 2 ช่องทาง โอนเงินได้ทันที และ จ่ายด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียม 3 % ค่ะ