“ตลอดช่วงระยะเวลา 35ปี ทีละเล็กทีละน้อย เราได้ ร่วมกันสร้างบริษัทที่ทุกคนสามารถภาคภูมิใจขั้นตอน ในผลิตสินค้าแต่ล่ะชิ้น ได้มากพอๆกับที่เราภูมิใจใน คุณภาพของสินค้าของเรา”

Glenn Chamandy

ตำแหน่ง President and CEO กล่าวไว้

GILDAN เริ่มต้นจาก 2 พี่น้องชาวแคนาดาที่เข้ามาสานต่อธุรกิจจากครอบครัวโดย เสื้อแบรนด์ GILDAN เริ่มต้นการผลิตในตั้งแต่ปี 1984 และเริ่มขยายไปยังตลาดเสื้อ ยืดของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1992 GILDAN ใช้เวลาในการเข้าตลาดของยุโรปจน ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักภายในปี 2000 อย่างแพร่หลาย ได้จดทะเบียนหุ้นนิวยอร์ค ในรหัสย่อ GIL และสามารถเป็นบริษัทผลิตเสื้อยืดผ้าฝ้าย 100% อันดับหนึ่งของโลก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GILDAN ได้พัฒนากระบวนการในการผลิต ขยายกิจการทั้งโรงงานปั่นด้ายโรงงานย้อมผ้า โรงงานตัดเย็บ เพื่อควบคุมคุณภาพทุก ด้านของขั้นตอนได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันมีโรงงานในเครือมากกว่า 25 แห่งทั่วโลกและนอกจากแบรนด์ GILDAN แล้ว ยังเป็นเจ้าของสินค้ามากกว่า 8 แบรนด์ที่ รู้จักทั่วโลก

นโยบาย ESG

สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล

GILDAN ก้าวสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนไปอีกระดับมากกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ผลิตเครื่องนุ่งห่มอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเรา ยังคงเรียนรู้ เติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โลกอุดมสมบูรณ์ได้อยู่ต่อเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป

ในปี 2002 GILDAN ก่อตั้งโรงงานสิ่งทอแบบบูรณาการแห่งแรกของ Gildan เปิดตัวระบบ Biotop ที่เป็นเอกสิทธิ์ของบริษัท เป็นการบำบัดน้ำเสีย อย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้แสงแดด แรงโน้มถ่วง และแบคทีเรียเพื่อคืนน้ำสะอาดสู่สิ่งแวดล้อม และปี 2007 ได้เปิดตัวโรงงานผลิตไอน้ำชีวมวลที่ช่วยในการผลิต พลังงานทั้งหมดของบริษัทผ่านทรัพยากรหมุนเวียน ตลอดระยะเวลา GILDAN ใส่ใจในด้านของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยข้อมูลจากการทำ ESG ส่งผลให้

  • การใช้น้ำในการผลิตสินค้าต่อตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 9-13 ลิตร
  • ใช้พลังงานทดแทน 44% ของพลังงานทั้งหมด
  • ลดของเสียต่อกิโลกรัมของสินค้าที่ผลิตได้มากถึง 6.2%
  • ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองโดยนำกลับมาใช้ใหม่ ได้ 89%
  • และอยู่ใน Sustainability World Index ของตลาดหุ้น Dow Jones ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2013

Be Our Partner

เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเรา

นอกจากนโยบาย ESG ที่แสดงให้เห็นความพยายามของ GILDAN ใน การทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสังคมและ ดำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลแล้ว GILDAN ยังเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณที่แข็งแกร่งด้วยการพัฒนาฐานการผลิตขนาดใหญ่และทักษะเฉพาะทางมากว่าสามทศวรรษ เรามีจำหน่ายใน 55 ประเทศ และมียอดขายทั่วโลกมากถึง 2,922.6 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ 102,291 ล้านบาท ในปี 2021 ทั้งยังมีทีมงานมากกว่า 48,000 คนทั่วโลก นั่นทำให้ GILDAN สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงเพียงใดก็ตาม

ร่วมเติบโตไปกับหุ้นส่วนที่แข็งแรงที่พร้อมที่จะยืนหยัดและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
ยึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพ พร้อมๆกับการไม่ทอดทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมไว้ภายหลังกับเรา